วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ถึงเวลา สละเตียง

ทหาร กองพลพัฒนาที่ 4
สละเตียง
และ ช่วยกันขนไป ช่วยจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม หาดใหญ่
ส่วนที่ กองร้อย จัดที่นอนใหม่ นอนพื้น แทน
.
กำลังพล ทหารกองประจำการ หรือทหารเกณฑ์ ของ กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล สละเตียงที่เคยนอนมาทุกวัน จำนวน 80 เตียง เพื่อขนส่งไปช่วย จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจาก มีผู้ป่วยโควิดฯ จำนวนมากขึ้น
ทั้งนี้ ผบ.เจี๊ยบ พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผบ.พล.พัฒนาที่4 ขอบคุณในความเสียสละของ กำลังพล ที่ก็เป็น ลูกหลานประชาชน ในการ นอนพื้น แต่ก็ยังมี ที่นอนฟูก รองรับ เช่นเดิม
นอกจาก สละเตียงแล้ว ยังช่วยกันขนเตียง ไปส่ง และช่วยจัดตั้ง รพ.สนาม อีกด้วย

error: Content is protected !!