วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ทัพภาค4 ใช้พื้นที่ กว่า200 ไร่ ทำ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร มทบ.41 นครฯ

25 มิ.ย. 2021
272
ทัพภาค4
ใช้พื้นที่ กว่า200 ไร่
ทำ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร
มทบ.41 นครฯ
ฝึก ร.ด.
อบรม การเกษตร
เตรียมทำ โครงการทหารพันธุ์ดี
พร้อมเปิดให้ประชาชน เรียนรู้
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร มณฑลทหารบกที่ 41 ที่ หมวดสนามยิงปืน อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ต้อนรับ ก่อนรับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการโครงการ และเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ ภายในเนื้อที่จำนวนกว่า 200 ไร่ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวสร้างประโยชน์ สร้างงาน สร้างรายได้ แก่กำลังพลและครอบครัวตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่
มณฑลทหารบกที่ 41 ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้มีศักยภาพในการรองรับการฝึก ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นศูนย์การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร และการเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียนในพื้นที่ รวมไปถึงเป็นสถานที่การอบรมกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ให้เกิดเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์
รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ จะพัฒนาขับเคลื่อน ให้เป็นพื้นที่เกษตรโครงการทหารพันธุ์ดีต่อไปในอนาคต
พลโท เกรียงไกร กล่าวว่า โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร มณฑลทหารบกที่ 41 มีการดำเนินงานหลากหลายส่วน เพื่อรองรับกิจกรรมินเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการดำเนินงานของกองทัพภาคที่ 4 ที่ให้การสนับสนุนจัดตั้งขึ้นมา เพื่อบริการให้กับพี่น้องประชาชน กำลังพล และส่วนต่างๆได้เรียนรู้ ตลอดจนให้นักศึกษาวิชาทหารได้ฝึก ภาคปฏิบัติ ไปพร้อมกับการได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
ซึ่งในอนาคตจะได้พัฒนาไปสู่โครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อเก็บเกี่ยวนำเมล็ดพันธุ์พืช ขยายไปสู่พี่น้องเกษตรกร ผลผลิตมี่ได้มาก็จะนำไปแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีความเดือดร้อน ภาพรวมมีความคืบหน้ากว่า 60% และมีการดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในวันนี้ได้นำผู้นำท้อง ที่ผู้นำท้องถิ่น และส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มาเยี่ยมชม ซึ่งในอนาคตเมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้น และมีความพร้อมเพียงพอก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชน และส่วนต่างๆสามารถมาศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!