วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

“แม่ทัพภาค 4”มอบบ้าน “ฉก.ยะลา ไม่ทิ้งท่าน” หลังที่20

25 มิ.ย. 2021
190
“แม่ทัพภาค 4”มอบบ้าน
“ฉก.ยะลา ไม่ทิ้งท่าน” หลังที่20
พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
ให้คนจน ยากไร้
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 มอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้กับนายลีเป็ง แนลูแล ที่ ตำบลปะเเต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งมีฐานะยากจน ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง แต่เป็นผู้ที่มีนิสัยโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ และมีจิตอาสาชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้าน และงานของส่วนรวมอยู่อย่างสม่ำเสมอ
นายลีเป็ง แนลูแล ได้รับการคัดเลือกในที่ประชุมสภาธิปไตยตำบล เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับคัดเลือกในโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน”
อันเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
และมอบถุงยังชีพ ชุดเครื่องนอน เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัวก่อนมอบป้ายชื่อบ้าน
โดยมี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา , พันเอกโกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47, นายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอยะหา ,นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลปะแต ร่วมกิจกรรม
พลโท เกรียงไกร กล่าวว่า ตามที่ได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจแต่ละจังหวัดดำเนินการสร้าง และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั่วทั้งพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา หน่วยเฉพาะกิจยะลาจึงได้ดำเนินโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในด้านที่อยู่อาศัย
รวมทั้งเป็นกำลังใจในการทำความดีเพื่อตอบแทนสังคม ให้แก่ผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งได้ทำการส่งมอบบ้านไปแล้ว 19 หลัง หลังนี้เป็นหลังที่ 20 และโครงการยังคงมีการขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไป ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จำนวน 24 หลัง
นายลีเป็ง แนลูแล และครอบครัว กล่าวขอบคุณทั้งน้ำตา ที่ทุกภาคส่วนช่วยทำให้ตนเองและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขอบคุณที่ไม่ทิ้งเรา
error: Content is protected !!