วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

“บิ๊กป้อม” ประชุม “กมช.” บอร์ดไซเบอร์

“บิ๊กป้อม” ประชุม “กมช.”
บอร์ดไซเบอร์
ยกระดับมาตรการป้องกัน
ลดความเสี่ยงภัยคุกคามไซเบอร์
สร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security ทั้งภาครัฐ เอกชน
นิสิตนักศึกษา 2,250 คน
อนุมัติแผนปฏิบัติการ
สั่ง DES เร่งขับเคลื่อน ต่อเนื่อง
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ ประชุม คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ครั้งที่ 1/2564 ที่ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ห้วง ม.ค.ถึง มิ.ย.64 ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวม 35 เหตุการณ์
และความคืบหน้า การพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้ทำการเปิดโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ และกำลังคนด้าน Cyber Security ทั้งภาครัฐ เอกชน และนิสิตนักศึกษาแล้ว จำนวน 2,250 คน
จากนั้น กมช.ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง)นโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2565-2569 และ(ร่าง)แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ.2565-2569 เพื่อเป็นกรอบนโยบาย และแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติในการเตรียมรับมือ ภัยคุกคามไซเบอร์ ที่ทวีความรุนแรง มากยิ่งขึ้น และอาจส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ของประเทศ
พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยี มาโดยตลอด จึงได้กำชับ รมว.DES ให้กำกับ และเร่งรัดคณะทำงานให้ดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กม.ที่กำหนด เพื่อยกระดับมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงภัยคุกคามไซเบอร์ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และประเทศชาติ มีความปลอดภัย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "ยกระดับรับมือ ภัยคุกคาม ไซเบอร์ อก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการ"
error: Content is protected !!