วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพภาค 4” ประชุมร่วม ผู้ว่าฯ-ทัพเรือภาค3-ตำรวจ เตรียมพร้อมรับ”บิ๊กตู่”

“แม่ทัพภาค 4”
ประชุมร่วม ผู้ว่าฯ-ทัพเรือภาค3-ตำรวจ
เตรียมพร้อมรับ”บิ๊กตู่” ร่วมเปิดเมืองภูเก็ต Phuket Sandbox 1 กรกฎาคมนี้
ต้อนรับนักท่องเที่ยว
กระตุ้นเศรษฐกิจ
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม มาตรการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะในการเดินทางมา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว พร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมในโครงการเปิดเมืองภูเก็ต Phuket Sandbox ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยไม่กักตัวภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข และมาตรการที่กำหนด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้
พลโท เกรียงไกร กล่าวว่าการประชุมการเตรียมความพร้อม ของระบบ และการวางแผนการดำเนินงานในการร่วมมือของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ถึงการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในการเปิดเมืองภูเก็ต
จากการประชุมมีการดำเนินงานอย่างครอบคลุม ทั้งการให้บริการ และการดูแลนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะมาตรการในการควบคุมโควิดฯ โดยทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่
คิดว่าครั้งนี้จะเป็นความหวังของการเปิดเมืองเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งขั้นตอนการเตรียมการปฏิบัติในขณะนี้มีการซักซ้อมการทำงานของทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ และเต็มกำลัง
สำหรับการเตรียมการของกองทัพบกในขณะนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้กองทัพพร้อมในการสนับสนุนดำเนินการด้านต่างๆทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ โดยไม่ต้องรอคำสั่ง ให้บูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน
พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับนักท่องเที่ยว และประชาชนให้เกิดความเชื่อมั่นในทุกด้าน
นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในฐานะเจ้าบ้าน ต้องดูแลและอำนวยความสะดวกเช่นกัน และต้องเป็นไปตามมาตรการการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด
และการเตรียมความพร้อมการตรวจเข้า – ออกทางน้ำได้มีการกำหนดให้ท่าเทียบเรือโดยสารเป็นด่านตรวจทางน้ำจำนวน 3 ด่าน คือ ด่านตรวจทางน้ำท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ท่าเทียบเรือรัษฎา และท่าเทียบเรืออ่าวปอ ซึ่งจะมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ยังมีระบบการควบคุมการจราจร ทางน้ำจังหวัดภูเก็ต VTMS อย่างเต็มกำลัง เนื่องจากคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว จำนวนมากที่ท่องเที่ยวโดยทางเรือ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!