วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“บิ๊กตู่” เตรียม เยี่ยม การฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ของ”ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” D-Day ศุกร์นี้

“บิ๊กตู่” เตรียม เยี่ยม การฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม
ของ”ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” D-Day ศุกร์นี้
แต่บ่าย ไม่ร่วมประชุม สภากลาโหม
มอบ “บิ๊กช้าง” ประชุม แทน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะไป ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการวันแรกสำหรับการฉีดวัคซีนพระราชทานในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และชุมชนโดยรอบ จำนวน 6,400 ราย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564 ที่ ชั้น 1 อาคาร 9 บริษัท บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
จากนั้น ในช่วงบ่าย พลเอกประยุทธ์ มอบหมายให้ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. เป็นประธานในการประชุมสภากลาโหม ในรูปแบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังเหล่าทัพต่างๆ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!