วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

ผบ.สูงสุด-ผบ.เหล่าทัพ ถกการทหาร ชี้ สงครามไซเบอร์ เป็น “มิติที่ 5”ของการรบ

ผบ.สูงสุด-ผบ.เหล่าทัพ ถกการทหาร
ชี้ สงครามไซเบอร์ เป็น “มิติที่ 5”ของการรบ
สั่ง ศูนย์ไซเบอร์ทหาร -ศูนย์ไซเบอร์เหล่าทัพ ร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถปฏิบัติการทางไซเบอร์
เน้น ใช้Network Centric Warfare
เชื่อมโยง กองทัพเรือ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง2 ฝั่งมหาสมุทร 3 พื้นที่ปฏิบัติการ -กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด
ทอ. อัพเกรดขีดความสามารถข่าวกรองในการเฝ้าตรวจลาดตระเวน
เผยใช้ เครือข่ายเป็นศูนย์กลางสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ
ใช้UAV Aerostar บินลาดตระเวนค้นหาจุดเกิดไฟป่า ส่งภาพ Video Downlink แบบ Near Real Time
ประชุม สนองงาน “บิ๊กตู่”
นายกฯขอบคุณทุกเหล่าทัพ ช่วยแก้โควิดฯ
เน้นย้ำ สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายที่ แนวชายแดน-พื้นที่ตอนใน
ตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด-ลาดตระเวน
เฝ้าตรวจ
เสริม Drone ลาดตระเวนทางอากาศ
กล้อง CCTV กล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวบริเวณช่องทางตามธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง
พร้อมรับ ทหารใหม่ เข้าค่าย1 กค.นี้
สั่งทุกหน่วยฝึกทหารใหม่ทุก ทำ Bubble and Seal ครูฝึกทุกคนรับการฉีดวัคซีนก่อนแล้ว แยก ทหารเกณฑ์ ใหม่ 14 วันแรกจะยังไม่ฝึก จากนั้น ฉีดวัคซีนทุกคน
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วม ที่ ห้องประชุมกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบภาพรวมของการปฏิบัติการทางไซเบอร์ของกองทัพไทยในปัจจุบันที่ได้กำหนดให้มิติทางไซเบอร์เป็นมิติที่ 5 ของการรบ นอกเหนือจากมิติทางบก มิติทางน้ำ มิติทางอากาศ และมิติทางอวกาศ
โดยศูนย์ไซเบอร์ทหาร และศูนย์ไซเบอร์เหล่าทัพ ได้ร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถของการปฏิบัติการทางไซเบอร์ ให้มีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบ
ในขณะที่ กองทัพบก ได้นำเสนอการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในภาคเหนือ โดยได้จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เพื่อบูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในปี 2564 ดีขึ้นตามลำดับ
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบแนวคิดการปฏิบัติการสำหรับสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Warfare) ของ กองทัพเรือ ที่ได้นำมาประยุกต์ใช้และพัฒนา โดยหากเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2565 จะทำให้กองทัพเรือมีระบบควบคุมการบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง2 ฝั่งมหาสมุทร 3 พื้นที่ปฏิบัติการ และพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
สำหรับ กองทัพอากาศ ได้ยืนยันถึงขีดความสามารถด้านการข่าวกรองในการเฝ้าตรวจลาดตระเวน และการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยได้จัดอากาศยานไร้คนขับ Aerostar ทำการบินลาดตระเวนค้นหาจุดเกิดไฟป่า และส่งภาพ Video Downlink แบบ Near Real Time มายังกองบัญชาการและควบคุมฯ เพื่อยืนยันเป้าหมายจุดเกิดไฟป่า ทำให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าภาคพื้นสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น
ทางด้าน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รับผิดชอบดูแลในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับสินค้าควบคุมสลาก วัตถุอันตราย ขายตรง สินค้าที่ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสำอาง อาหาร และยา โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน1135 และเพจเฟซบุ๊ค กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
สำหรับ การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ มีเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันก่อให้เกิดความประสานสอดคล้อง มีเอกภาพ เสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติและประชาชน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๒ เดือน หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับการประชุมครั้งต่อไปมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม โดยมี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!