วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

กิจกรรม “บ้านวัดประสานใจต้านภัยโควิด19”

“ปลัดกลาโหม” มอบถุงยังชีพ
เพิ่มรอยยิ้มให้ประชาชน
ในกิจกรรม “บ้านวัดประสานใจต้านภัยโควิด19”
.
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “บ้านวัดประสานใจต้านภัยโควิด 19” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดนางนองวรวิหาร โดยมีรองปลัดกระทรวงกลาโหม นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงกลาโหม และคุณรมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวมถึงประชาชนที่อาศัยบริเวณโดยรอบวัดนางนอง สำนักงานเขตจอมทอง สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชน ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้แทนชุมชนที่อาศัยบริเวณโดยรอบวัดนางนองวรวิหาร ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และแจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
error: Content is protected !!