วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“ผบ.กองเรือยุทธการ” ตรวจการซ่อมทำ “เรือหลวงท้ายเหมือง”

21 มิ.ย. 2021
318
“ผบ.กองเรือยุทธการ”
ตรวจการซ่อมทำ “เรือหลวงท้ายเหมือง”
ที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าฯ
ย้ำ แม้ในยามที่เรือซ่อม
ต้องสร้างจิตวิญญาณนักรบทางเรือ
เตรียมพร้อมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเมื่อเรือออกปฏิบัติหน้าที่
ในอันดามัน-อ่าวไทย
พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองเรือยุทธการ เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และติดตามการซ่อมทำเรือ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โดยมี พล.ร.ต.เอกชัย อมาตยกุล รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และ พล.ร.ต.วราณัติ วรรธนผล เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ต้อนรับ
โดย ได้รับทราบการรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อขัดข้อง จากผู้บังคับการเรือที่เข้ารับการซ่อมทำ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าฯ
โดยมี ผู้บัญชาการกองเรือ และผู้อำนวยการกองต่างๆ ในกองเรือยุทธการที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมทำเรือให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับการเรือ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าฯ
ทั้งนี้ พล.ร.อ.สุทธินันท์ เน้นย้ำให้ผู้บังคับการเรือติดตามการซ่อมทำโดยใกล้ชิด และช่วยกันดูแลรักษาเรือ กับป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับเรือ และ กำลังพลประจำเรือ ในทุกๆ ด้าน
อีกทั้งต้องดำรงขวัญกำลังพลให้ช่วยกันดูแลรักษาเรืออย่างดีที่สุด แม้ในยามที่เรือต้องเข้ารับการซ่อมทำ สร้างจิตวิญญาณนักรบทางเรือให้เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเมื่อเรือออกปฏิบัติราชการ
โดยเรือที่เข้ารับการซ่อมทำส่วนใหญ่เป็นเรือที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการ เช่น ราชการทัพเรือภาคต่างๆ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 2 ฝั่งมหาสมุทร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเตรียมเรือให้มีความพร้อมสูงสุด ซึ่งการติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมทำเรือเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างประสานสอดคล้องในการซ่อมทำเรือของกองเรือยุทธการ ที่เป็นหน่วยเตรียมกำลังทางเรือ กรมอู่ทหารเรือซึ่งถือเป็นหน่วยเทคนิคที่มีความสำคัญในการซ่อมทำเรือให้มีขีดความสามารถ และประสิทธิภาพตามที่กองทัพเรือกำหนดไว้ ร่วมกับหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพาวุธทหารเรือ , กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ , กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ และกรมพลาธิการทหารเรือ เป็นต้น
:กองเรือยุทธการ
error: Content is protected !!