วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

ทหารใหม่ ผลัด1 เข้าค่าย ทบ.พร้อมฉีดวัคซีน ให้ทุกนาย

ทหารใหม่ ผลัด1
เข้าค่าย
ทบ.พร้อมฉีดวัคซีน ให้ทุกนาย
“บิ๊กบี้” สั่ง เตรียมพร้อม รับทหารเกณฑ์ 1 กค.นี้
“บิ๊กตู่” ให้กำลังใจ กำลังพล ทุ่มเทเสียสละจับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ลอบข้ามชายแดน
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมหน่วยทหารทั่วประเทศด้วยระบบออนไลน์ของกองทัพบก
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการพิทักษ์พลภายใต้สถานการณ์โควิดในขณะนี้ กำชับให้ทุกหน่วยยังคงรักษาระดับมาตรการป้องกันโรค ทั้งในระดับหน่วยทหารและกำลังพลอย่างจริงจังและเข้มงวดต่อไป เพื่อให้มีความปลอดภัยและมีความพร้อมในการปฏิบัติทุกภารกิจโดยเฉพาะการดูแลช่วยเหลือประชาชน
โดยให้ปฏิบัติตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประกาศเมื่อ 19 มิ.ย. 64 ในการปรับข้อกำหนดและผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆ ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมได้หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งทางเศษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมโรค
พลเอก ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี/รมว. กลาโหม ให้กำลังใจ กำลังพลทุ่มเทเสียสละสามารถจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดฯ เข้ามาในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องการลักลอบเข้าเมืองหรือแรงงานผิดกฎหมาย
และ ย้ำให้ขยายผลไปสู่ขบวนการหรือต้นตอและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหา
ทั้งนี้ที่ผ่านมากองทัพบกได้ปรับเพิ่มปฏิบัติการและนำเครื่องมือสิ่งอุปกรณ์มาใช้ในภารกิจการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนอย่างเต็มที่
สำหรับการรับทหารกองประจำการผลัด 1/2564 ที่จะเข้ามารายงานตัวในหน่วยฝึกทหารใหม่ระหว่าง 1-3 กรกฎาคมนี้ กองทัพบกได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านกายภาพ อาคาร สถานที่ หลักสูตรการเรียนการฝึกมาตรการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดฯ
รวมทั้งแผนการฉีดวัคซีนให้กับทหารใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยฝึกทหารใหม่
ซึ่ง พลเอกณรงค์พันธ์ ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดฯ ให้กับทหารใหม่โดยให้ดำเนินการฉีดวัคซินให้ทหารใหม่ก่อนเป็นลำดับแรกเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการแพร่ระบาดหรือการสูญเสียกำลังพลโดยมอบให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ทบ.พิจารณาวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจาก กระทรวงกลาโหมและรัฐบาลนำไปฉีดให้กับทหารใหม่อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะทหารใหม่ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเข้าประจำการ
รวมถึงการจัดสรรวัคซีนสำหรับฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ตามลำดับเพื่อให้ทหารใหม่และครอบครัวมีความมั่นใจว่ากองทัพบกได้ให้การดูแลด้านการควบคุมและป้องกันโรคโควิดให้กับทหารกองประจำการอย่างดีที่สุด
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป
error: Content is protected !!