วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพเกรียง” จู่โจม เงียบ! ทดสอบความพร้อม รับสถานการณ์

19 มิ.ย. 2021
141
“แม่ทัพเกรียง” จู่โจม เงียบ!
เยี่ยม “ชุดคุ้มครองตำบล”
ตะโละหะลอ รามัน ยะลา
ทดสอบความพร้อม รับสถานการณ์
การ ป้องกันฐาน และ ดูแล ความปลอดภัยชาวบ้าน
ย้ำต้องเข้มแข็ง ตื่นตัว
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ชุดคุ้มครองตำบล ตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยได้พบปะพูดคุยให้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกในการดูแลหมู่บ้าน ชุมชน
และการสร้างความเข้มแข็งแก่เจ้าหน้าชุดคุ้มครองตำบล ให้มีส่วนสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเตือนพี่น้องประชาชน ให้ตระหนักรับรู้ สร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และให้เข้าใจสถานการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้น
เพื่อให้มีความพร้อมในการป้องกันตนเองและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
แม่ทัพภาค4 ระบุว่า การทำงานและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อคุ้มครองดูแลคนส่วนใหญ่นั้น จะต้องมีความพร้อม ถือระเบียบวินัยเป็นที่ตั้ง มีความระมัดระวัง ป้องกันตนเองอยู่ตลอดเวลา เมื่อพี่น้องประชาชนเห็นเจ้าหน้าที่มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจ พี่น้องประชาชนเหล่านั้นก็จะเกิดความอุ่นใจ
เพราะฉะนั้น เจ้าหน้าที่ทุกฐาน ปฏิบัติการต้องมีความตื่นตัว เฝ้าระวังฐานของตน วางกำลัง จัดเวรยาม รักษาฐานที่มั่นของตนอยู่ตลอด ไม่ให้เกิดการโจมตี
และหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็สามารถที่จะโต้ตอบได้อย่างทันท่วงทีโดยปราศจากความสูญเสีย
error: Content is protected !!