วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

ผอ. ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ “ปันสุข” ลุยเข้าพื้นที่ ธารโต ยะลา มอบพันธุ์ปลา-พันธุ์ไก่ ให้ชาวบ้าน

“ผบ.ฉก.นราธิวาส”
สวมหมวก ผอ. ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ “ปันสุข”
ลุยเข้าพื้นที่ ธารโต ยะลา
มอบพันธุ์ปลา-พันธุ์ไก่ ให้ชาวบ้าน
บรรเทาความเดือดร้อน
พร้อมเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง
.
พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทาง ลงพื้นที่ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านปูยุต ตำบลธารโต , บ้านบาตา ตำบลแม่หวาด และบ้านควนดินดำ ตำบลบ้านแหร
มอบพันธุ์ปลาและพันธุ์ไก่ ลดต้นทุน สร้างงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งต่อความห่วงใย บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในช่วงสถานการณ์โควิค 19
พร้อมพบปะพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่ ตลอดจนมอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน บรรเทาความเดือดร้อน
และไปเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา คือ นางเอื้อน แซ่ห่าน อายุ 88 ปี ซึ่งผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคชรา และ นางหมวก ล่องเนี่ยม อายุ 80 ปี ซึ่งผู้ป่วยติดเตียง ปัจจุบันเป็นโรคอัมพฤกษ์
พลตรีไพศาล ยังมอบพันธุ์ปลา และพันธุ์ไก่ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
error: Content is protected !!