วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

จาก SQ สู่ OQ

กลาโหม เตรียมพร้อม
เปลี่ยนถ่ายโอนภารกิจ SQ-ASQ
ที่กห.รับผิดชอบตั้งแต่ 4 ก.พ.63
รวม 175 แห่ง ตามนโยบายของ ศบค.
ตั้งแต่ 1 ก.ค.64
จัดตั้ง สถานกักกันควบคุมโรคของแต่ละเหล่าทัพ : OQ รองรับกำลังพลของทุกเหล่าทัพ
พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกห.ประชุมร่วมกับ กอ.รมน. นขต.กห. เหล่าทัพ และ ตร. เพื่อติดตามการสนับสนุนรัฐบาลและการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ปัญหาโควิด ที่ศาลาว่าการกลาโหม
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่าพล.อ.ชัยชาญ ขอให้เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนถ่ายโอนภารกิจการทำหน้าที่สถานกักกันควบคุมโรคของรัฐ ที่กห.รับผิดชอบตั้งแต่ 4 ก.พ.63 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน รวม 175 แห่ง ( SQ 33 แห่งและ ASQ 142) ให้เป็นไปตามนโยบายของ ศบค.ตั้งแต่ 1 ก.ค.64 เป็นต้นไป
ขณะเดียวกัน ขอให้เตรียมความพร้อมจัดตั้งสถานกักกันควบคุมโรคของแต่ละเหล่าทัพ ( OQ ) เพื่อรองรับกำลังพลของทุกเหล่าทัพตามนโยบายของ ศบค.ต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!