วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“แม่บ้านทัพไทย” ลุยถึง ชายแดน

“แม่บ้านทัพไทย” ลุยถึง ชายแดน
“สังขละฯ-ไทรโยค”
เยี่ยม เด็กๆ รร.ตชด.
ให้กำลังใจ ครู-ตชด. ที่เสียสละ ดูแลสอนหนังสือ เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไดล
โดยมีอุปกรณ์การเรียน
ของอุปโภค – บริโภค หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ มาฝาก
.
“คุณอุ๊” บุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื่นที่ชายแดน ไทย-เมียนมา
เยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ อำเภอสังขละบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พร้อม มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค อุปกรณ์การเรียน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่เด็กๆนักเรียน
โดยสิ่งของที่มอบได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยงานภาคเอกชน โดยมี สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กาญจนบุรี เป็นผู้ประสานงาน
ทั้งนึ้ เพื่อเป็นการมอบความห่วงใยให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ คณะครู ข้าราชการตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ที่อุทิศตน เสียสละ และสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทย
error: Content is protected !!