วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

ผบ.กองเรือยุทธการ ตรวจการซ่อมทำ 4 เรือรบ ที่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชฯ

18 มิ.ย. 2021
641
ทั้ง เรือหลวงจักรีนฤเบศร -นราธิวาส -รัตนโกสินทร์ -ล่องลม
เข้าซ่อมทำ ตามวงรอบ
พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และติดตามการซ่อมทำเรือ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ท.วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ต้อนรับ
โดยได้รับทราบรายงานความก้าวหน้า ปัญหา ข้อขัดข้อง จากผู้บังคับการเรือที่เข้ารับการซ่อมทำ ณ อู่ราชนาวีมหิดลฯ โดยมี ผู้อำนวยการกองต่างๆ ในกองเรือยุทธการที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมทำเรือให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับการเรือ ณ ห้องโถงนายทหาร ร.ล.จักรีนฤเบศร
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างประสานสอดคล้องในการซ่อมทำเรือของกองเรือยุทธการ ที่เป็นหน่วยเตรียมกำลังทางเรือ กับกรมอู่ทหารเรือซึ่งถือเป็นหน่วยเทคนิคที่มีความสำคัญในการซ่อมทำเรือให้มีขีดความสามารถ และประสิทธิภาพตามที่กองทัพเรือกำหนดไว้ ให้เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฎิบัติการในทุกภารกิจ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กองทัพเรือได้วางไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้กับประเทศชาติ และพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง
: กองเรือยุทธการ
error: Content is protected !!