วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ลูกหลาน ยังมี !

18 มิ.ย. 2021
152
“ผบ.ฉก.ยะลา”
นำทีม ทหารพราน 41
เยี่ยมเยียน “ปู่ หนอม”
ฝากทหารพราน ดูแล
จาก คน ยโสธร
มาอยู่ รามัน ยะลา
.
พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา พร้อมด้วย พ.อ.อรรถพล คงสง ผบ.ฉก.ทพ.41 ลงพื้นที่ หมู่ 1 ต.กาลอ อ.รามัน​ จ.ยะลา เยี่ยมเยียน นายถนอม ค้าข้าว​ อายุ​ 85 ปี​ ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจาก จังหวัดยโสธร
ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง บุตรหลานอยู่ต่างจังหวัด แต่ยังมีทหารพราน คอยช่วยเหลือดูแล
ผบ.ฉก.ยะลา มอบสิ่งของบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ และหน้ากากอนามัย ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลาดูแลผู้มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงสถานการณ์โควิด19
อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก และกำลังนั่ง
error: Content is protected !!