วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“พปชร.” เลือก “บิ๊กป้อม” นั่งหัวหน้าพรรคต่อ

“พปชร.” เลือก “บิ๊กป้อม”
นั่งหัวหน้าพรรคต่อ
แต่ไม่ร่วมประชุมพรรค
พบแค่แกนนำ ก่อนกลับ
มติ ตั้ง 26 กก.บริหารพรรค
“ธรรมนัส” นั่งเลขาฯ
4 รองหัวหน้า
“สันติ -วิรัช -ไพบูลย์-สุริยะ
“อนุชา”ถอนตัว ไม่ชิงเลขาฯ
แต่ยังเป็น กก.บห.
ที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)วันนี้
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เต่พบปะแกนนำพรรค ที่โรงแรม ก่อนเดินทางกลับกทม.
นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายทะเบียนพรรค อ่านจดหมายลาออกของ พลเอกประวิตร ต่อที่ประชุมของพรรค และมอบหมายให้ นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมวันนี้
ในการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นผู้เสนอชื่อ พลเอกประวิตร เป็นหัวหน้าพรรค แค่เพียงคนเดียว โดยเป็นการให้สมาชิกหย่อนบัตรลงคะแนนเลือก
จากนั้นนายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง สส.สุโขทัยเสนอชื่อ นายอนุชา นาคาศัย เป็นเลขาธิการพรรค แต่นายอนุชา ได้ขอถอนตัวโดยให้เหตุผลว่าทำหน้าที่มากว่า 1 ปีแล้ว อยากให้คนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน
ทำให้นายไพบูลย์ เสนอชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ให้เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ เพียงชื่อเดียว โดยในที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อใครเพิ่มเติม
พร้อมกันนี้นายไพบูลย์ ยังได้เสนอนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค และเสนอนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรคเพียงชื่อเดียว เช่นกัน
ทั้งนี้ที่ประชุมพรรค มีมติปรับลดจำนวนกรรมการบริหารพรรคจาก 27 คนเหลือ 26 คน
-พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
หัวหน้าพรรค
-ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
เลขาธิการพรรค
-นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์
เหรัญญิกพรรค
-นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายทะเบียนพรรค และกรรมการบริหารอีก 22 คน
ส่วน 4 รองหัวหน้าพรรค จะเป็นอำนาจของหัวหน้าพรรค เลือก โดยคาดว่า จะมี
นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายวิรัชรัตนเศรษฐ
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายไพบูลย์ นิติตะวัน
คณะกรรมการบริหารพรรค คือ
1.นายสันติ พร้อมพัฒน์ ได้ 560 คะแนน
2.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 544
3.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 539
4.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 545
5.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 542
6.นายอนุชา นาคาศัย 544
7.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ 547
8.นายสุพล ฟองงาม 545
9.นายนิโรจน์ สุนทรเลขา 534
10.นายไผ่ ลิกค์ 534
11.นายสัมพันธ์ มะยูโช๊ะ 535
12.นางประภาพร อัศวเหม 537
13.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 538
14.นายอิทธิพล คุณปลื้ม 491
15.นายสุชาติ ชมกลิ่น 531
16.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร 532
17.นายสุชาติ อุสาหะ 533
18.นายรงค์ บุญสวยขวัญ 540
19.นายจักรพันธ์ พรนิมิต 539
20.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ 542
21.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 541
22.นายสมเกียรติ วอนเพียร545
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และกำลังยืน
error: Content is protected !!