วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

เปิด กลาโหม คุย ความร่วมมือการสื่อสาร ใช้ดาวเทียมสื่อสารวงโคจรต่ำ

เปิด กลาโหม
คุย ความร่วมมือการสื่อสาร
ใช้ดาวเทียมสื่อสารวงโคจรต่ำ
กับ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
.
พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม ต้อนรับ นาวาเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และคณะ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการสื่อสารโดยใช้ดาวเทียมสื่อสารวงโคจรต่ำ ระหว่าง กระทรวงกลาโหม และ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที้ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน
error: Content is protected !!