วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

จิตอาสา 904 ภาค 4 ลงพื้นที่ เยี่ยม ผู้เฒ่า ผู้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง

15 มิ.ย. 2021
168
ผบ.อุทิศ” สุดซึ้ง!!
นำ จิตอาสา 904 ภาค 4
ลงพื้นที่ เยี่ยม ผู้เฒ่า ผู้แก่
ผู้ป่วยติดเตียง
ในเมือง ยะลา น่าสงสาร
ชอบ มีลูกหลาน มาเยี่ยม
พร้อม มอบถุงยังชีพ
เชิญชวน ไปฉีดวัคซีน
พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 และ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะยะลาที่ 12 พร้อมจิตอาสา 904 จังหวัดยะลา เข้าพบปะและเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยติดเตียงและญาติผู้ป่วย
เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ได้รับผลกระทบจาก covid-19 และครอบครัว ในชุมชนเขตอำเภอเมืองยะลา
และ ร่วมรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องและการรณรงค์ ให้ฉีดวีคซีน และแนะนำการลงทะเบียนฉีดวัคซีน และการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ของจังหวัดยะลา โดยทุกคนได้ลงทะเบียนและพร้อมที่จะฉีดวัคซีน
อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก และกำลังนั่ง
error: Content is protected !!