วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“บิ๊กตู่”ถอน ร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ จากกก.ประสานงานสภาฯ นำกลับมา ทบทวนให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ

“บิ๊กตู่”ถอน ร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
จากกก.ประสานงานสภาฯ
นำกลับมา ทบทวนให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ มากยิ่งขึ้น
หลัง องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ติติง
.
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบให้ถอนร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับที่.. พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำกลับไปพิจารณาทบทวนให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น
และรับข้อสังเกตจากองค์กรต่างๆ เช่น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ไปพิจารณา
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!