วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

2 นักเรียนนายเรือ ไทย อำลา ผบ.ทร.

14 มิ.ย. 2021
313
2 นักเรียนนายเรือ ไทย
อำลา ผบ.ทร. ก่อนเดินทางไปเรียน
รร.นายเรือสหรัฐฯ-ออสเตรเลีย
ขณะ นักเรียนที่จบ นายเรือสหรัฐฯAnnapolis กลับมารายงานตัว รับราชการในทร.
ย้ำตั้งใจ มุ่งมั่น
.
พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ นำนักเรียนนายเรือที่ ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อยังโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ และ นักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ รวม 3 นาย เข้ารับโอวาทจาก พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
โดยมี นักเรียนนายเรือ ปุญระพี ประกิจ มีกำหนดเดินทางไปเข้ารับการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนนายเรือสหรัฐอเมริกา Annapolis ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2568
นักเรียนนายเรือ กล้าเกียรติ สหฤทธานันท์ จะเดินทางไปเข้ารับการศึกษา ณ เครือรัฐออสเตรเลียตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 25564 ถึง 2 มกราคม 2569
นักเรียนนายเรือ ณัทดรัน คุรุวิชญา เดินทางกลับจากการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนนายเรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งเข้ารับการศึกษาตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 และได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยได้เข้าพักสังเกตอาการ ที่อาคารรับรองสัตหีบ เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคมถึง 13 มิถุนายน 2564
พลเรือเอก ชาติชาย ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนนายเรือทั้ง 3 นาย พร้อมทั้งแนะแนวทางในการเรียนรวมถึงการปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการศึกษา
โดยเน้นย้ำให้ ผู้ที่จะไปศึกษาต่อตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอให้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษามาขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมาย ชีวิตของการเป็นนักเรียน และการเป็นข้าราชการนั้นมีความแตกต่างกัน ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ กองทัพเรือต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกคน
ในการที่จะทำให้กองทัพเรือเดินไปข้างหน้า สมดังคำกล่าวที่ ได้มอบให้แก่กำลังพลทุกนายว่า ‘พลังสามัคคี พลังราชนาวี’
error: Content is protected !!