วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ทบ. ยังช่วย ขนศพ และ เผาศพ ผู้ป่วยโควิดฯ ให้ใน 4 วัดของ ทบ. ในกทม.-โคราช โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทบ. ยังช่วย ขนศพ
และ เผาศพ ผู้ป่วยโควิดฯ
ให้ใน 4 วัดของ ทบ.
ในกทม.-โคราช
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
แล้ว 161 ราย
พันโทหญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ได้ติดตามภารกิจการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และเห็นถึงข้อจำกัดการประกอบพิธีและฌาปนกิจศพของครอบครัวที่สูญเสียญาติพี่น้องจากโรคโควิด-19
จึงมีนโยบายสนับสนุนฌาปนสถานของกองทัพบก ให้กับครอบครัวที่มีความประสงค์ โดยกองทัพบกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ ตั้งแต่การคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลเและการจัดพิธีฌาปนกิจ
ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 64 เป็นต้นมา มีประชาชนประสานขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. แล้วมากกว่า 500 ครั้งและมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งฌาปนสถานของกองทัพบกมีศักยภาพในการช่วยเหลือที่มีมาตรฐานการจัดการและเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคของสาธารณสุข
ทั้งนี้กองทัพบกพร้อมให้การสนับสนุนทั้งกำลังพลและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อดำรงการช่วยเหลือตามความเดือนร้อนของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนี้
ฌาปนสถานของกองทัพบกในพื้นที่ กทม. มี 3 แห่ง ได้แก่ วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด, วัดโสมมนัสวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เขตบางเขน ในส่วนของพื้นที่ภูมิภาค สาขากองทัพภาคที่ 2 อีก 1 แห่ง คือวัดสุทธจินดาวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รวมทั้งหมด 4 แห่ง
โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน สามารถให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 161 ราย (14 มิ.ย.64)
สำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ผ่านศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. โทร 0-2270-5685 ตลอด 24 ชม.
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน
error: Content is protected !!