วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

ประกวด แต่งเพลง ก็มา!!

ทบ. จัดประกวด “บทเพลงรักชาติ 2564”
ขานรับนโยบาย “บิ๊กบี้”
ทั้ง บทเพลง สะท้อน หน้าที่ทหาร ต่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ ประชาชน
และ ความรักของประชาชนที่มีต่อประเทศชาติ ในยามเกิด โควิดฯ
และ บทเพลง สะท้อน ประชาชน รัก ห่วงใย เห็นอกเห็นใจ ทหารในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชาติ
ชิงรางวัล 3.45แสนบาท
ร้อยเอกหญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกจัด “การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564” ชิงเงินรางวัลรวม 345,000 บาท
เพื่อให้ประชาชนผู้มีใจรักในเสียงเพลง ชื่นชอบและมีความสามารถด้านดนตรี แต่งเนื้อร้องและทำนองบทเพลงที่มีคุณภาพ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
โดยผู้สนใจสามารถเลือกประเภทของบทเพลง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1.บทเพลงความรักของทหารที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน
2.บทเพลงความรักของประชาชนที่มีต่อประเทศชาติทั้งในยามปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
3.บทเพลงความรัก ความห่วงใยและความเห็นอกเห็นใจของประชาชน ที่มีต่อทหารในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง Facebook Fanpage “บทเพลงรักชาติ” หรือผ่านทาง QR Code เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ไม่จำกัดอายุ เพศและระดับการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ก.ค.64
สำหรับกิจกรรม “การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564” นี้ สอดคล้องตามนโยบายของ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่เน้นการมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการสื่อสารกับประชาชนในเชิงสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นผ่านบทเพลงถึงกองทัพบก และประเทศชาติ เสริมสร้างอุดมการณ์จิตสำนึกความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ให้ข้ามผ่านในทุกสถานการณ์ไปด้วยกัน ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : บทเพลงรักชาติ หรือโทรศัพท์ 02-297-7597 ในวันและเวลาราชการ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ชุดเครื่องแบบทหาร และข้อความพูดว่า "ทบ.จัดประกวด"บทเพลง กวด "บทเพลง ทบ รักชาติ'"
error: Content is protected !!