วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

“บิ๊กป้อม” ควงลูกเลิฟ “ธรรมนัส-นฤมล-สุชาติ” ลงพื้นที่ ระยอง

“บิ๊กป้อม” ควงลูกเลิฟ
“ธรรมนัส-นฤมล-สุชาติ”
ลงพื้นที่ ระยอง
ตรวจ โครงการส่งน้ำ
“คลองสะพาน-ประแสร์ “
พอใจได้ผลตามเป้า
เตรียมผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
เสริมน้ำต้นทุน
มั่นใจ ชาวบ้าน มีน้ำใช้เพียงพอภาคตะวันออก สร้างความเชื่อมั่น นักลงทุน รองรับ โครงการ EEC
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ/ผอ.กอนช. ลงพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ติดตามการดำเนินงานมาตรการรับมือฤดูฝนปี 64 ในพื้นที่ภาคตะวันออก
โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่นรมว.แรงงาน..,ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษคร และ ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ร่วมคณะ และ มี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง ต้อนรับ
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร และคณะ รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวม การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก และการพัฒนาเศรษฐกิจ EEC จากรองเลขาฯสทนช.,เลขาฯEEC และอธิบดีกรมชลประทาน
ซึ่งมีความคืบหน้า อย่างน่าพอใจ และเป็นไปตามนโยบายที่เคยมอบไว้ เมื่อครั้งมาตรวจพื้นที่ เมื่อ 15 พ.ค.63 โดยคาดว่าในอนาคตอันใกล้ พื้นที่ภาคตะวันออกจะสามารถพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และมีน้ำต้นทุนภายใต้ระบบโครงข่ายน้ำต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
พร้อมที่จะรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ ทั้งภาคประชาชน เกษตรกรรม การบริการ การท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่น และเป็นแรงจูงใจให้แก่นักลงทุน ที่จะเข้ามาลงทุนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) และจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลได้ ต่อไป
พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายที่สำคัญ ให้แก่ สทนช.,กษ.,ทส.,การนิคมอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน อย่างมีคุณภาพ ภายใต้ 10 มาตรการรับมือฤดูฝนปี64 และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก
รวมถึงการกักเก็บน้ำสำรอง ทั้งบนดิน ใต้ดิน ไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้า และเตรียมการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากภัยแล้ง และน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น
พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ เสริมความเชื่อมั่นด้านน้ำ สามารถรองรับให้กับทุกภาคส่วน และEEC ได้อย่างยั่งยืน ต่อไป
พล.อ.ประวิตร และคณะได้เดินทาง ต่อไปยังบริเวณจุดติดตั้งสถานีสูบน้ำ คลองสะพาน-ประแสร์ โดยได้เยี่ยมชมการทำงานของระบบสูบน้ำ พร้อมกดปุ่มเปิดการทำงานของเครื่องสูบน้ำ และได้กำชับกรมชลประทาน จะต้องดูแลรักษาเครื่องสูบน้ำให้สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า ก่อนเดินทางกลับ กทม.
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
error: Content is protected !!