วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ทหารม้า ผาเมือง พร้อม อาชา คู่ใจ

ซีล ชายแดน ทุกย่างก้าว
ไม่ว่า จะสูง เพียงใด
ไม่ว่า จะไกลแค่ไหน
แม้ รถ ไปไม่ไหว
แต่ ใจ มาถึง
ทหารม้า ผาเมือง พร้อม อาชา คู่ใจ
ทหารม้า กองร้อยทหารม้า ที่4 ฉก.ม.3
กกล.ผาเมือง ขี่ม้า ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ในพื้นที่ชายแดน เป็นพื้นที่ภูเขา บริเวณ ท่าข้ามปางห้า 4 9 บ้านปางห้า หมู่ที่ 1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
: กองทัพภาค3
อาจเป็นรูปภาพของ ม้า และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!