วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

อยู่ ยะลา ไม่นิ่ง ดูดาย

“ผบ.ฉก.ยะลา”นำ จิตอาสา
เราทำความดี ด้วยหัวใจ
พัฒนา วัดเวฬุวัน อ.เมือง จ.ยะลา
พลตรึอุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 นำ กำลังพล ฉก.ยะลา, ฉก.ยะลา 12 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด วัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยพุทธในพื้นที่ เพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาพื้นที่โดยรอบให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสมัครสมานสามัคคี สร้างสรรค์ความดีเพื่อประโยชน์ แก่ประเทศชาติ
โดยมีกิจกรรมตัดหญ้า, กวาดลานวัด,ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ,ขนย้ายสิ่งของซากปรักหักพังเก่าๆ ภายในวัดไปทิ้ง รวมทั้ง ทำความสะอาด ห้องน้ำ-ห้องสุขา
error: Content is protected !!