วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

“แม่ทัพเกรียง”ตรวจเส้นทางท่องเที่ยวจากยะลา สู่ เบตง ย้ำประชาชนเจ้าหน้าที่ตั้งการ์ดป้องกัน covid-19

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สำรวจเส้นทางหลวงหมายที่ 410 ยะลา-เบตง จุดชมวิวพบปะนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ร้านค้า สร้างการตระหนักรับรู้ เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ด้วยการไม่ประมาท การ์ดอย่าตก พร้อมมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ แก่ผู้ที่พบปะตลอดเส้นทาง โดยบรรยากาศการท่องเที่ยวระหว่างเส้นทาง ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังพื้นที่เนื่องจากเป็นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ประกอบกับเส้นทางสายนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยความสวยงามตามธรรมชาติมากมาย เช่นจุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และชุมชนเชื้อสายจีนโบราณ แต่ทั้งนี่นักท่องเที่ยวตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ยังคงให้ความสำคัญตระหนักถึงมาตรการในการระมัดระวังป้องกันตนเองตลอดเวลา ให้ความร่วมมือตามที่สาธารณสุขกำหนด

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำถึงมาตรการสำคัญในการป้องกันโควิด 19 แก่พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ เพื่อควบคุมการระบาดทุกมิติ แม่ทัพภาคที่ 4 จึงลงพื้นที่ไปยัง กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เน้นย้ำหน่วยงานในพื้นที่ เฝ้าระวังป้องกันชายแดนฝั่งเบตงจังหวัดยะลา ที่มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ให้เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ถึงแม้พื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีช่องทางธรรมชาติที่ล่อแหลม และยากต่อการข้ามแดนมาก็ตาม แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เช่นเดียวกับพื้นที่ชายแดนด้านอื่น ซึ่งที่ผ่านมาชายแดนฝั่งอำเภอเบตงได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ก่อนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ในการป้องกันตนเองแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความทุมเท เสียสละ ต่อไป

error: Content is protected !!