วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

“บิ๊กแก้ว” ลุยเอง ตรวจชายแดน ไทย-กัมพูชา สระแก้ว -จันทบุรี

“บิ๊กแก้ว” ลุยเอง
ตรวจชายแดน ไทย-กัมพูชา
สระแก้ว -จันทบุรี
ขันน็อต สกัดกั้นลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ทหารคอแดง ทบ. ต้อนรับ พรึ่บ!!
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 และสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID–19 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี
โดยมี พลเอก ธรรมนูญ วิถี ผช.ผบ.ทบ. พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค1 และ พลตรี อมฤต บุญสุยา ผบ.พล.ร.2 รอ.ต้อนรับ
โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12 (นพค.12)สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
และรับฟังการบรรยายสรุปจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ ศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว
จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการชี้แจงสถานการณ์รวมถึงมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พบปะผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง
พร้อมมอบสิ่งของให้กับกำลังพลซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่เฝ้าระวัง ในพื้นที่ช่องทางธรรมชาติ บ้านทับพริก ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้พบปะกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของฝ่ายความมั่นคง และสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 ณ จุดผ่านแดนถาวร บ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้หน่วยทหารที่กำกับดูแลพื้นที่ชายแดนเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจการลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
error: Content is protected !!