วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ศบค. ยกเลิก SQ ฟรี

11 มิ.ย. 2021
403
ศบค. ยกเลิก SQ ฟรี
กักตัว คนกลับจาก ต่างประเทศ
เพราะใช้งบฯสูง
เหตุ บางคนเข้าออกประเทศนับ 10 รอบ
กักตัว ฟรี
ปรับรูปแบบ มากักตัว ใน ASQ ต้องเสียเงินเอง
แต่ รัฐ จะช่วยค่าใช้จ่ายบางส่วน
.
พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)และ ผู้อำนวยการ ศปก.ศบค. กล่าวถึงการยกเลิกการใช้ State Quarantine (SQ) ว่า เป็นไปตามมติของที่ประชุม ศบค. เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากปัจจุบันมีการรายงานผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศไทยน้อยลงแล้ว
นอกจากนี้ยังมีประชาชนเดินทางไปกลับนับ 10 รอบ ซึ่ง ศบค. มองว่าเป็นภาระด้านงบประมาณของรัฐบาลจึงหาทางให้ผู้ที่เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
โดยขณะนี้กำลังพิจารณาถึงแนวทางการใช้ Alternative Stste Quarantine (ASQ) สถานกักกันทางเลือก ที่ราคาเหมาะสม ซึ่งเป็นการยกเลิกเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามาทางอากาศเท่านั้น
พร้อมกับพิจารณาสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น ให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบเจ้าของเรื่องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องงบประมาณ ค่าใช้จ่าย
ขณะเดียวกันผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศยังคงต้องกักตัว 14 วัน ต้องเปลี่ยนไปใช้การกักตัวที่ ASQ ซึ่งผู้เดินทางต้องแสดงความพร้อมว่าเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องไปกักตัวที่ใด
พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า การยกเลิก SQ กำลังอยู่ในขั้นตอนที่ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา และจะเริ่มกำหนดการยกเลิก 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและ ศบค. คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วน จึงกำชับให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยกำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาราคาที่เหมาะสม โดยรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบงบรายจ่ายบางส่วน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งผู้ที่เข้ารับการกักกันจะต้องรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหาร และค่าที่พัก ซึ่งจะเป็นราคาที่ถูกลงกว่า ASQ เดิม พร้อมกับย้ำว่าการกักตัวยังคง 14 วันตามเดิม
ทั้งนี้ การยกเลิก SQ และภูเก็ต SandBox มีเงื่อนไขที่ต่างกัน โดยภูเก็ต SandBox มีเงื่อนไขพิเศษ ซึ่งขณะนี้กำลังหารือกันอยู่ ส่วนจะมีการขยายพื้นที่ท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อื่นหรือไม่ ขณะนี้มีเพียงภูเก็ตพื้นที่เดียว ส่วนพื้นที่เกาะสมุยจะมีการเสนอเข้ามาอีกรูปแบบหนึ่ง โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่เนื่องจากสมุยไม่มีเครื่องบินตรงจากต่างประเทศ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!