วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

พร้อมรับ น้ำป่า น้ำหลาก ที่พัทลุง และไฟไหม้ ไฟป่าพรุ ควนเคร็ง ที่นครฯ

10 มิ.ย. 2021
183
ทหารจิตอาสาพัฒนา จาก ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ช่วยกันกำจัดขยะวัชพืชผักตบชวา และกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ณ คลองพน ม.8 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ขณะที่ ยังได้ไป ซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำรักษาระดับน้ำท้องพรุเพื่อป้องกันไฟป่าพรุควนเคร็ง ร่วมกับชุดควบคุมไฟป่า สบอ.5 และเครือข่ายประชาชนรักษ์ป่าพรุควนเคร็ง ณ คลองควนเคร็ง ม.4 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!