วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“ผบ.กองกำลังสุรสีห์” แท็คทีม “ผู้ว่าฯราชบุรี” ตำรวจ-สธ.-แรงงาน ถกแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ลอบเข้าเมือง

“ผบ.กองกำลังสุรสีห์”
แท็คทีม “ผู้ว่าฯราชบุรี”
ตำรวจ-สธ.-แรงงาน
ถกแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ลอบเข้าเมือง
ตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ
จาก แนวชายแดน-พื้นที่พักคอยรอผู้นำพา-พื้นที่แรงานไปทำงาน
พร้อมสนธิกำลัง เข้าตรวจ การใช้แรงงานผิดกฎหมาย
พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผบ. กกล.สุรสีห์ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมีย
นมาจังหวัดราชบุรี กับ นายรณภพ
เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าฯจ.ราชบุรี ที่หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
โดยมี พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข ผบก.ภ
.จว.ราชบุรี, นายแพทย์สาธารณะสุข จว.รบ, กอ.รมน.จว.รบ., อ.สวนผึ้ง, อ.บ้านคา, หน่วยเฉาะกิจทัพพระยาเสือ, และแรงงานจังหวัดราชบุรี, ร่วมประชุม
เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างในพื้นที่ ในการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ตั้งแต่แนวชายแดน(ต้นน้ำ) พื้นที่พักคอยรอผู้นำพา(กลางน้ำ) พื้นที่แรงานไปทำงาน เช่น โรงงาน (ปลาย
น้ำ) เพื่อเป็นไปตามสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของผู้ลักลอบ
เข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน บูรณาการร่วมกับหน่วยทหารป้องกันชายแดน
กกล.ป้องกันชายแดน และหน่วยงานรักษาความสงบในพื้นที่
พร้อมทั้ง เข้าตรวจโรงงานสับปะรดกระป๋อง ที่ ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยมีเเรงงานของบริษัทฯทั้งหมด 890 คน เเรงงานไทย 349 คน เเรงงานเมียนมาร์ 487 คน เเรงงานพื้นที่สูง(กะเหรี่ยง) 54 คน เพื่อเข้าตรวจมาตรการการป้องกันโควิด-19 ภายนอกและภายในโรงงาน
ในหมู่บ้านใกล้ชายแดนรวมทั้งลาดตระเวนบริเวณพื้นที่ต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติจะเสริมลวดหนาม ควบคู่กับเพิ่มความถี่การลาดตระเวน
พร้อมนำเทคโนโลยีมาเสริมการป้องกัน เช่นโดรน กล้องวงจรปิด เป็นต้น
ส่วนในพื้นที่ชุมชน และหมู่บ้านใกล้ชายแดนได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ประชาสัมพันธ์รณรงค์มาตรการป้องกันโควิด-19 และให้ชาวบ้านช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตา หากพบกลุ่มคนต้อง
สงสัยหรือคนแปลกหน้าในพื้นที่ก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
error: Content is protected !!