วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“ในหลวง” ทรงมี พระราชกระแสฯ ห่วงใย ทหาร ตำรวจ จนท. ชายแดนใต้

10 มิ.ย. 2021
191
“ในหลวง” ทรงมี พระราชกระแสฯ
ห่วงใย ทหาร ตำรวจ จนท. ชายแดนใต้
ทรงชื่นชม ความเข้มแข็ง เสียสละ
เน้นย้ำให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน รอบคอบ นำความผิดพลาดที่เกิดขึ้น มาแก้ไข
ทรงห่วงใยการศึกษา เด็กๆชายแดนใต้
โปรดเกล้าฯ “องคมนตรี ไพบูลย์”
ลงพื้นที่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา
มอบ สิ่งของพระราชทาน ให้ ทหาร ตำรวจ
ชุดคุ้มครองตำบล ทหาร-ชาวบ้านที่บาดเจ็บจากเหตุรุนแรง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา
โดยมีพลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ,พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมคณะติดตามลงพื้นที่
รวมทั้ง พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นาวาเอก อมร ซื่อตรง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น
โดยไปเยี่ยมที่ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ และฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
พลเอก ไพบูลย์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลลุโบะบายะ และฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลจะแนะ
และ เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
ได้แก่ จ่าสิบเอกหญิง วิลาวัลย์ ภัทรศรีพรหม , สิบตรี อุสมัน สมาแห, สิบเอก อนันต์ มณีโชติ พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ รวมถึงให้กำลังใจครอบครัว และเจ้าหน้าที่ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์
นอกจากนั้น ยังไปที่ สถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ
พร้อมทั้งชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง เสียสละเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน
และไป ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา
และไป ที่โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้สังกัดมูลนิธิพระดาบส พลเอกไพบูลย์ ในฐานะกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส/ ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการและปฏิบัติงานของโรงเรียนให้สำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม
หลังจากนั้น เดินทางปฏิบัติภารกิจต่อมายัง บ้านเลขที่ 5 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ นางเข็มทอง กิตติประภานันท์ ผู้ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบกราดยิง และเผาซ้ำ ทำให้บุคคลในครอบครัว เสียชีวิตจำนวน 3 ราย ขณะขับรถขนส่งสินค้าจากอำเภอหาดใหญ่ ไปยังจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564
องคมนตรีได้นำพระราชกระแสแสดงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวกับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยทรงชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เสียสละ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ได้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ นำความผิดพลาดที่เกิดขึ้น มาแก้ไขให้เกิดผลที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและต่อพี่น้องประชาชน
ทั้งยังทรงห่วงใยในเรื่องการศึกษาของบุตรหลาน ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
error: Content is protected !!