วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ผบ.กกล. สหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก USIndoPACOM คนใหม่ ประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC กับ “บิ๊กแก้ว” กระชับความสัมพันธ์ทางทหาร

ผบ.กกล. สหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก USIndoPACOM คนใหม่
ประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC
กับ “บิ๊กแก้ว”
กระชับความสัมพันธ์ทางทหาร
ตอกย้ำความร่วมมือทางทหาร
และการฝึกCobra Gold
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กับ พลเรือเอก John C. Aquilino ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหาร
ที่ ห้องประชุม CAS 63 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
การประชุมฯ ครั้งนี้เป็นการแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐอเมริกาในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ทั้ง2 กองทัพมีความร่วมมือทางทหารกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ทั้งในด้านการฝึกร่วม/ผสม โดยเฉพาะการฝึก Cobra Gold ซึ่งเป็นการฝึกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค รวมถึงด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การแลกเปลี่ยนการเยือน และ ความร่วมมือตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาและบริการต่าง ๆ
ในโอกาสนี้ พลเอกเฉลิมพล ได้กล่าวชื่นชมบทบาทของกองทัพสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนส่งเสริม และการรักษาความมั่นคงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศในภูมิภาค
พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ พลเรือเอก John C. Aquilino ที่ได้ร่วมสนทนากันในครั้งนี้ พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพสองประเทศจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศ เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันต่อไป
error: Content is protected !!