วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“ผบ.ทร.”มอบ ประกาศเกียรติคุณ ชมเชย จ่าทหารเรือ กล้าหาญ เสียสละ ช่วยเหลือ หญิงถูกปล้นทรัพย์

“ผบ.ทร.”มอบ ประกาศเกียรติคุณ
ชมเชย จ่าทหารเรือ
กล้าหาญ เสียสละ
ช่วยเหลือ หญิงถูกปล้นทรัพย์
แม้เสี่ยงอันตราย
เป็นแบบอย่างที่ดี
และ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพเรือ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ …..พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ จ่าเอก อริย น้อยมี พยาบาลแผนกพลาธิการ เรือหลวงท่าดินเเดง หมวดเรือที่ 2 กองทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ที่ได้ให้การช่วยเหลือหญิงถูกชิงทรัพย์ได้รับบาดเจ็บบนสะพานลอย หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จน ปลอดภัย และได้ทรัพย์สินคืน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา
พลเรือเอก ชาติชาย ได้กล่าวชมเชย จ่าเอก อริย ว่า แสดงถึงความกล้าหาญ ที่ยอมเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ตนเอง ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพเรือ. ให้ปรากฏต่อสาธารณชน นับเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่ง
กองทัพเรือขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า จ่าเอกอริย น้อยมี เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีสมควรได้รับ การยกย่องชมเชยและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!