วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“ผบ.เหล่าทัพ” รับเสด็จ”กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงวางมาลา รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8 และ วันอานันทมหิดล

09 มิ.ย. 2021
249
พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม และพลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุด พร้อมด้วย พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และวันอานันทมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ภายในสวนสาธารณะพระราม 8 บริเวณเชิงสะพานพระราม 8
error: Content is protected !!