วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ทัพเรือ คลื่นลมแรง! ยังไม่ถึงฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้าย!!

ทัพเรือ คลื่นลมแรง!
ยังไม่ถึงฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้าย!!
แต่ เป็น คลื่นลมในทะเล จากการฝึกปฏิบัติการร่วมของ เรือหลวงกระบุรี- เรือหลวงกระบี่-เรือหลวงมาตรา กลางอันดามัน ของทัพเรือภาคที่ 3 โดยมี เฮลิคอปเตอร์S-76B ร่วมฝึกด้วย
มีการฝึกรับ –ส่ง สิ่งของในทะเล ระหว่างเรือกับเรือ, การฝึกรับ – ส่ง น้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างเรือกับเรือ , การฝึกการรับ – ส่ง จาก เฮลิคอปเตอร์ บนเรือ ขณะที่กำลังเดินทางในทะเล และ การฝึกการส่งกลับสายแพทย์ (การรับ – ส่ง ผู้ป่วยทางดิ่งด้วย เฮลิคอปเตอร์
ท่ามกลางคลื่นลมแรงในทะเล ที่ถือเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมของกำลังพล เรือรบ และอากาศยาน พร้อมทั้งยุทธวิธี ของกำลังในทัพเรือภาคที่ 3 ให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดในทุกสภาวการณ์
Cr.:ทัพเรือภาคที่3
error: Content is protected !!