วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“ผบ.กองเรือทุ่นระเบิด” ประกาศเกียรติคุณ “จ่าทหารเรือ” ใจกล้า

08 มิ.ย. 2021
387
“ผบ.กองเรือทุ่นระเบิด”
ประกาศเกียรติคุณ
“จ่าทหารเรือ” ใจกล้า
ช่วยเหลือหญิงเคราะห์ร้าย
ถูกปล้นสร้อยทอง
บนสะพานลอย กลางกรุงฯ
.
“ผบ.ต้น” พลเรือตรี ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ประกาศเกียรติคุณ แก่ “จ่าเอก อริย น้อยมี” จ่าพยาบาล “เรือหลวงท่าดินแดง” ที่ได้ให้การช่วยเหลือหญิงเคราะห์ร้ายถูกชิงทรัพย์ได้รับบาดเจ็บบนสะพานลอย หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ วานนี้ จนได้ทองคำคืนมา
พลเรือตรี ธาดาวุธ กล่าวชื่นชม จ่าเอก อริยะ ว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจของ กองทัพเรือ กองเรือยุทธการ และกองเรือทุ่นระเบิดเป็นอย่างยิ่ง ที่ จ่าเอกอริยะ ได้เสียสละแสดงถึงความกล้าหาญ ในการช่วยเหลือประชาชน
พร้อมทั้งได้มอบเหรียญพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เขาชีจรรย์ วัดญาณสังวราราม พ.ศ.2538 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2538 เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทำความดี การแสดงความจงรักภักดี และเป็นสิริมงคลแก่ จ่าเอก อริย น้อยมี และครอบครัวต่อไป
สำหรับ จ่าเอก อริย น้อยมี เป็นจ่าพยาบาล โดยก่อนหน้านี้เคยประจำการอยู่ที่ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ก่อนจะย้ายไป สังกัดกองร้อยพยาบาล กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน
โดยปัจจุบันเป็นจ่าพยาบาล สังกัด เรือหลวงท่าดินแดง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!