วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ฉีดวัคซีน เคล้า ดนตรี ที่ รพ.พระปิ่นเกล้าฯ

“บิ๊กอุ้ย” ตรวจเยี่ยม การฉีดวัคซีน
ให้ กลุ่มผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยจากโรคเรื้อรัง
วันแรก
.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจการให้บริการฉีดวัคซีน COVID – 19 ให้กับประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยจากโรคเรื้อรังที่ลงทะเบียนผ่านระบบ”หมอพร้อม” เป็นวันแรก ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้การดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสูงสุด
โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดวงหัสดนตรึ มาบรรเลงเพื่อสร้างความผ่อนคลาย ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้ฉีดวัคซีน ด้วย
โดยทุกคนที่มารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ จะได้รับวัคซีน Astrazeneca
โดยการปฏิบัติทั้งหมด เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้ง 6 ขั้นตอน ได้แก่ จุดที่ 1 ลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ์ รับบัตรคิว , จุดที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดไข้ วัดความดัน , จุดที่ 3 คัดกรอง ซักประวัติ เซ็นใบยินยอม , จุดที่ 4 ฉีดวัคซีน , จุดที่ 5 สังเกตอาการ พักรอ 30 นาที ,
จุดที่ 6 รับฟังการแนะนำก่อนกลับ และรับใบนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ สามารถรองรับการฉีดวัคซีนให้ประชาชน ที่ลงทะเบียนในระบบ “หมอพร้อม” วันละ 500 คน โดยแบ่งตามช่วงเวลาการจองคิว เพื่อลดความแออัดของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
error: Content is protected !!