วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“บิ๊กแก้ว” ตรวจ จุดฉีดวัคซีน บก.ทัพไทย

“บิ๊กแก้ว”
ตรวจ จุดฉีดวัคซีน บก.ทัพไทย
พร้อม สนับสนุน รัฐบาล-สธ.
ทั้งสถานที่ และ บุคลากรทางการแพทย์
เป็นจุดกระจาย -ฉีดวัคซีน ให้ประชาชน
.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติของจุดบริการฉีดวัคซีนกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ อาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ พร้อมด้วย “รองเสธ.ป้อม”พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันทน์ รองเสธ.ทหาร ร่วมคณะ
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับกำลังพลกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนรัฐบาลในการฉีดวัคซีนให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายวัคซีนและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมทั้งในส่วนของสถานที่ และบุคลากร สำหรับเป็นพื้นที่ให้บริการในการฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
error: Content is protected !!