วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ก้าวแรก สู่ รร.นายร้อยจปร.

“แม่ทัพภาค 4 “ตรวจ สนามสอบ
เข้า รร.เตรียมทหาร
ให้กำลังใจ น้องๆ ผู้สมัคร
สู่เส้นทาง รร.นายร้อยจปร.
เผย “บิ๊กบี้” ให้โอกาส
น้องๆอยู่ในภูมิภาค พื้นที่ทุรกันดาร
สอบ ได้2 รอบ
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย พร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ภาควิชาการ) ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ สนามสอบมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง และสนามสอบ มณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เน้นย้ำคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ “โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม” ท่ามกลางมาตรการการป้องกันโควิด-19 ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด เพื่อความอุ่นใจ ปลอดภัยของผู้เข้าสอบ และผู้ปกครอง โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
แม่ทัพภาค 4 ได้ให้กำลังใจน้อง ๆ ผู้เข้าสอบทุกคน พร้อมชื่นชมในความ มุ่งมั่น ตั้งใจในการรับการทดสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกในครั้งนี้ เพราะเชื่อมั่นว่า การเข้าสอบในครั้งนี้ น้องๆผู้เข้ารับการทดสอบ ได้เตรียมตัว เตรียมใจมาเป็นอย่างดี ให้น้องๆได้ตั้งสติ และมีสมาธิในการสอบ เพื่อทำตามความฝันอย่างที่เคยได้ตั้งใจไว้ และจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามา ปกป้อง ช่วยเหลือ ดูแลพัฒนา ประเทศชาติ และพี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไป
และขอให้ทุกคนได้เชื่อมั่นว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ จะเป็นการสอบคัดเลือก ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม อย่าได้กังวล ทุกกระบวนการในการสอบคัดเลือก
ทั้งนี้ ภายหลังจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุ 16 – 18 ปี เข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปี 2564 (แบบทั่วไป)
โดยได้กำหนดการรับสมัครตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2664 – 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และมีการกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ภาควิชาการ) ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564
ซึ่งทางกองทัพบกภาคที่ 4 ได้จัดสนามสอบ ภาควิชาการจำนวน 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบ กองพลทหารราบที่ 15 จังหวัดปัตตานี
สนามสอบ มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ และสนามสอบ มณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยการสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ยังคงปฏิบัติภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตามที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่จะให้โอกาสเด็กในส่วนภูมิภาค ในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้เข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
error: Content is protected !!