วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“ผบ.ทร.”ตรวจความพร้อม สถานที่-แพทย์-พยาบาล-เครื่องมือ เตรียม ฉีดวัคซีน ให้ ทร.

“ผบ.ทร.”ตรวจความพร้อม
สถานที่-แพทย์-พยาบาล-เครื่องมือ
เตรียม ฉีดวัคซีน ให้ ทร.
พร้อม มอบ”ตู้ความดันอากาศบวก”
ที่กรมวิทยาศาสตร์ทร.สร้างเอง
ให้ 3 โรงพยาบาลทร.
ตู้ละ 70,000 รวม7 ตู้ 4.9 แสนบาท
เผย เงินบริจาค จาก สมาคมภริยาทร, วทร. 48, นายเรือ 81 มูลนิธิ “ครอบครัวช่องส่องผี”
.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจความพร้อมการซักซ้อมของคณะกรรมการบริหารวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อCO VID-19กองทัพเรือ เตรียมการสำหรับฉีดวัคซีน ให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ ในกรณีหากได้รับการจัดสรรวัดซีนจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปดัวยความเรียบร้อยและตามมาตรการของ ศบค. ที่หอประชุมกองทัพเรือ
นอกจากนี้ ผบ.ทร.รับมอบ ตู้ความดันอากาศบวก (Positive Pressure Chamber) ที่ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้จัดสร้างเพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กรมแพทย์ทหารเรือ
เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือ 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
ทั้งนี้ ตู้ความดันอากาศบวก (Positive Pressure Chamber) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือติดเชื้อโคโรน่าไวรัส และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากคนไข้มาสู่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรอง
การจัดสร้างตู้ความดันอากาศบวกทั้ง 7 ตู้ โดยกำลังพล กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ในการออกแบบและจัดสร้าง พร้อมกับมีการทดสอบประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 70,000 บาทต่อตู้ รวมเป็นเงิน 490,000 บาท จาก สมาคมภริยาทหารเรือ, นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่ 48, นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 81 และ มูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี
error: Content is protected !!