วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

Stryker Go.

.
ทหารสหรัฐฯ SFAB Advisor Team
ฝึกเพิ่มทักษะ ขีดความสามารถ
ให้กับ กองพันStryker ตามแผน
แม้จะเป็นช่วง โควิดฯ
หลังจาก ที่เคยมาฝึกให้ก่อนหน้านี้ แล้วชะลอไปในช่วงโควิด
โดยผ่านการคัดกรอง แล้ว
โดยทหารสหรัฐฯที่มา ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว
.
ทหาร SFAB Advisor Team จาก US Army
5 นาย นำโดย CPT.Matt Thimble หัวหน้าชุดครูฝึก ทบ.สหรัฐฯ มาฝึกเพื่อเพิ่มทักษะ ขีดความสามารถ ให้กำลังพล ของ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 112 (ร.112พัน2) ฉะเชิงเทรา นำโดย “ผู้พัน ฮ” พันโท อัมพล ศรีนา
SFAB Advisor Team ถ่ายทอดประสบการณ์การรบ ให้กับกำลังพลของหน่วย ในเรื่อง หลักนิยม , การวางแผนการใช้ หน่วย Stryker ระดับกองพัน ,กระบวนการ MDMP (Military decision making process) 7 ขั้นตอน เพื่อให้หน่วยสามารถวางแผนการปฏิบัติการในระดับกองพันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นในส่วนของ กองร้อยยานเกราะเบา Stryker ได้นำบทเรียนการฝึกตามกิจเฉพาะทางยุทธวิธีต่างๆนำมาทบทวนและได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจาก หน่วย SFAB เพื่อนำไปปรับปรุงการฝึกให้เหมาะสมและพัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิภาพ
: SMARTSoldiersStrongArmy
error: Content is protected !!