วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“ผบ.ทบ.”สั่งตรึงชายแดน สกัดลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เข้มข้นต่อเนื่อง

“ผบ.ทบ.”สั่งตรึงชายแดน
สกัดลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เข้มข้นต่อเนื่อง
มอบรางวัล “กองกำลังสุรสีห์-กองกำลังนเรศวร” จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายและผู้นำพา-ยาเสพติด
.
พันตรีหญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ในการประชุมชี้แจงและสั่งการหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกด้วยระบบออนไลน์ โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน ที่ กองบัญชาการกองทัพบก
ได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลให้กับหน่วยที่มีผลการจับกุมการตรวจยึดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
มีหน่วยที่มีผลงานระดับยอดเยี่ยม 2 หน่วยได้แก่ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ตรวจยึดยาบ้าได้ 6,400,000 เม็ด พร้อมผู้ต้องหา ที่ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
และกองกำลังผาเมือง จัดกำลัง 3 ฝ่าย ตรวจยึดยาบ้าได้ 4,990,000 เม็ด ที่ ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ พร้อมผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ตลอดเดือนที่ผ่านมา การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด พบการกระทำผิด 167 ครั้ง จับกุมผู้กระทำผิด 182 คน ยึดได้ของกลาง ยาบ้า 14,549,696 เม็ด และไอซ์ 535 กิโลกรัม กัญชาแห้ง/สด 886 กิโลกรัม
นอกจากนี้ ผบ.ทบ. ได้สั่งการเพิ่มเติมให้มีการมอบรางวัลหน่วยที่มีผลสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายดีเด่นใน 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 64 จำนวน 2 หน่วย
ได้แก่ กองกำลังสุรสีห์จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและผู้นำพา 50 ครั้ง รวม 723 คน และ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 กองกำลังนเรศวร จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและผู้นำพา 227 ครั้ง รวม 852 คน
โดยผลการปฏิบัติตลอดเดือน พ.ค. 64 มีการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตรวจพบการกระทำผิด 243 ครั้ง จับกุมผู้กระทำผิด 1,459 คน เป็นคนไทย 184 คน, กัมพูชา 182 คน, ลาว 38 คน, เมียนมา 918 คน, อินโดนีเซีย 1 คน, จีน 24 คน, มาเลเซีย 2 คน, อินเดีย 2 คน พร้อมผู้นำพา 56 คน ประกอบด้วย ชาวไทย 45 คน, ชาวเมียนมา 10 คน และชาวกัมพูชา 1 คน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยและกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ สามารถแก้ปัญหายาเสพติดและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในสถานการณ์ ที่ต้องเฝ้าระวัง COVID-19
ในขณะนี้เพื่อป้องกันแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในอย่างดีที่สุดโดยผู้บัญชาการทหารบกได้เพิ่มแนวทางการสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ กล่าวคือจัดชุดเฉพาะกิจเพิ่มเติม ด้านการข่าว, กอ.รมน.จังหวัด ติดตามและประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายบริเวณแนวชายแดน เพื่อให้การปฏิบัติเกิดการบูรณาการ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามเส้นทางที่กลุ่มขบวนการมักใช้ในการลักลอบนำพาแรงงานเข้ามาทำงานในพื้นที่ตอนในของประเทศ เพื่อการดูแลภาพรวมสถานการณ์ลักลอบเข้ามืองโดยผิดกฎหมายตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน และพื้นที่ตอนในอย่างดีที่สุด
ในส่วนการสนับสนุนภารกิจของ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
ความมั่นคง และ ศบค. กองทัพบกได้นำทรัพยากรที่มีอยู่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในสถานการณ์ COVID-19 ในส่วนของการสนับสนุนกำลังพลนั้น กองทัพบกได้ส่งบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ห่วงใยสาคร วัฒนาแฟคทอรี่, บางขุนเทียน, เรือนจำธนบุรี และเรือนจำกลางเชียงใหม่ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ธุรการสนับสนุนภารกิจตรวจคัดกรองโรคเชิงรุกโดยรถพระราชทาน ในเขตเมืองของ กทม. รวมถึงสนับสนุน อำนวยความสะดวกให้สำนักอนามัยในการตรวจเก็บตัวอย่างเชื้อในพื้นที่ กทม. และส่งกำลังพลช่วยติดตั้ง รพ.สนามบุษราคัม อิมแพคเมืองทองธานี ที่สำคัญในขณะนี้ที่มีการแพร่ระบาดเฉพาะกลุ่ม สนับสนุนดูแลในพื้นที่ชุมชนคลองเตย และ แคมป์คนงานก่อสร้างใน พื้นที่ กทม.
นอกจากนี้กองทัพบกได้จัดรถครัวสนามและโรงครัวพระราชทานเพื่อแจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนในพื้นที่ กทม. ได้แก่ ชุมชนคลองเตย, ชุมชนวัดญวนคลองลำปัก, ชุมชมริมทางรถไฟสายแปดริ้ว และชุมชนบ้านมนังคศิลา ตั้งแต่ 1 พ.ค.- 3 มิ.ย.64 จัดรถครัวสนามไปแล้วทั้งสิ้น 285 เที่ยว จำนวนอาหาร ที่แจกจ่ายรวม 264,798 กล่อง และจะดำรงความต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล และเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตจากโรค COVID-19 ในพื้นที่เขต กทม.และปริมณฑลของกองทัพบก ตั้งแต่ 27 เม.ย.64 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มียอดสะสม รวม 2,619 ราย
ตลอดจนอนุเคราะห์ฌาปนสถานกองทัพบกจำนวน 4 แห่งในการจัดพิธีศพผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 โดยมียอดสะสมรวม 117 ราย
การช่วยเกษตรกรรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งนำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดีใน 106 หน่วยทั่วประเทศ มามอบให้กับประชาชนตามบ้านเรือน รวมทั้งสิ้น 49,957 ราย และขยายผลนำผลผลิตไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนผ่านโครงการ “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” รวม 56 โรงเรียน 20,129 คน
สำหรับการบริจาคโลหิต เพื่อทดแทนปริมาณสำรองในคลังให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อนำไปรักษาให้กับผู้ป่วย ผ่านโครงการ “จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ” กองทัพบกเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 11 ม.ค.64 ได้ปริมาณโลหิต ทั้งสิ้น 20,325,642 มิลลิลิตร รวมกำลังพลจิตอาสา 50,627 นาย
และในสัปดาห์หน้า ที่สถานศึกษาทั่วประเทศจะเปิดการเรียนการสอนนั้น กองทัพบกได้จัดชุดปฏิบัติการทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อนใน 404 พื้นที่ 19 จังหวัด รวม 178 โรงเรียน และจัดชุดช่างจิตอาสาซ่อมแซมปรับปรุงสถานศึกษาที่มีสภาพทรุดโทรม ชำรุด รวมทั้งสิ้น 221 โรงเรียน ดำเนินการไปแล้ว 60 โรงเรียน ระหว่างซ่อมแซม 161 โรงเรียน เพื่อเตรียมสภาพแวดล้อมให้กับนักเรียนรับเปิดเทอม
อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังยืน, ต้นไม้ และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!