วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

ศบค.ไฟเขียว! ทบ. จัดสอบเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร รร.นายร้อยจปร. 5 มิ.ย. นี้

ศบค.ไฟเขียว! ทบ. จัดสอบเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร
รร.นายร้อยจปร.
5 มิ.ย. นี้
กระจายสนามสอบทั่วประเทศ
ตามมาตรการป้องกันโควิดฯ
เผย ปีนี้ สมัคร แค่ 9,774 คน เท่านั้น
.
ร้อยเอกหญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่ เม.ย.64 กองทัพบก โดย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ตระหนักและติดตามในสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ซึ่งปีนี้มีผู้สมัครในส่วนของกองทัพบกทั้งสิ้น 9,774 ราย ในการดำเนินการนั้น ได้พิจารณาปรับรูปแบบการสอบคัดเลือกให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. เพื่อให้การสอบคัดเลือกสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างดีที่สุด และเพื่อเป็นการสานฝันต่อยอดความพยายามสู่ความสำเร็จ ให้กับผู้สมัครที่มีใจรักในอาชีพทหาร มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบในครั้งนี้
โดย ศบค. เห็นชอบตามที่กองทัพบกเสนอ กำหนดให้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบทั่วไป) รอบแรกภาควิชาการ ในวันที่ 5 มิ.ย.64 เวลา 13.00 – 17.00 น.
โดยกระจายสนามสอบไปยังส่วนภูมิภาค ในหน่วยทหารกองทัพภาคที่ 1 – 4 รวม 15 พื้นที่ ลดความแออัดหรือการรวมกลุ่ม และเลี่ยงการเดินทาง เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อ และอำนวยความสะดวก ลดภาระให้กับผู้สมัครและครอบครัว
และจะประกาศผลสอบรอบแรกให้ทราบในวันที่ 20 มิ.ย.64 ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า www.crma.ac.th
อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้สมัครและครอบครัวคลายกังวล และมั่นใจในการดำเนินการดังกล่าว เตรียมความพร้อมสุขภาพร่างกายและจิตใจ สำหรับการสอบคัดเลือกที่ใกล้จะถึงนี้ เพื่อเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกในอนาคต ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า www.crma.ac.th หรือ โทร
037-393132, 037-393010-4
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!