วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“บิ๊กบี้” ประชุม หน่วยขึ้นตรง ทบ. สั่ง ทุกหน่วย พร้อมกำลังรับฉีดวัคซีน ภายใน มิย.นี้

“บิ๊กบี้” ประชุม หน่วยขึ้นตรง ทบ.
สั่ง ทุกหน่วย พร้อมกำลังรับฉีดวัคซีน ภายใน มิย.นี้
เตรียมหารถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย
รถปฏิบัติการตรวจเชื้อเคลื่อนที่ ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก
ให้กับทหารและประชาชนกลุ่มเสี่ยง
สั่ง ทุกหน่วย เตรียมรับ”ทหารใหม่” กค.นี้
ป้องกันโควิดฯทุกมิติ
ย้ำ กองกำลังป้องกันชายแดน สกัดกั้น คนลอบเข้าเมือง เข้มข้นต่อไป
.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (ผบ.นขต.ทบ.) ผ่านระบบVTC ที่บก.ทบ.
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ ขอบคุณหน่วยทั่วประเทศที่ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เป็นการช่วยดูแลประชาชนในโอกาสวันสำคัญของประเทศถวายเป็นพระราชกุศล
รวมถึงการที่หน่วยทหารได้ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหา COVID-19 ทั้งการสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนในประเทศอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งถือว่าในห้วงนี้เป็นภารกิจหลักของกองทัพบก ที่ทุกส่วนต้องร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งการริเริ่มการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประคับประคองให้ทุกส่วนผ่านสถานการณ์ COVID-19 ไปได้
พลเอก ณรงค์พันธ์ ให้ความสำคัญและกำชับสั่งการในเรื่องสถานการณ์โรค COVID-19 โดยย้ำกำลังพล ครอบครัวให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง
หน่วยทหารจัดให้มีการตรวจเชื้อเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงาน ให้ตระหนักว่าทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบกในการเข้าไปช่วยเหลือส่วนรวมได้อย่างเต็มที่
ทั้งนี้ หน่วยทหารให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อภายในหน่วย การเรียนการสอนหลักสูตรทางทหาร หน่วยฝึกทหารใหม่ สร้างการรับรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ COVID-19 มาตรการป้องกันโรค และเชิญชวนฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
โดยกองทัพบกได้เตรียมการเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับกำลังพลในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ตามการจัดสรรของสาธารณสุข
พร้อมกันนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/64 ที่จะเข้าประจำการในเดือนกรกฎาคมนี้ ได้เตรียมพร้อมตามมาตรการต่าง ๆ ทั้งด้านงานธุรการ กำลังพล ชุดครูฝึก สถานที่ สิ่งอุปกรณ์ การป้องกันโรค ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางที่กองทัพบกได้กำหนดไว้ เพื่อการดูแลทหารกองประจำการตามมาตรฐานอย่างดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม กองทัพบก ได้เตรียมจัดหารถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถปฏิบัติการตรวจเชื้อเคลื่อนที่ และเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพื่อให้การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว
โดยมีแผนมอบให้กรมแพทย์ทหารบกนำไปใช้ในการตรวจหาเชื้อให้กับกำลังพลและประชาชนกลุ่มเสี่ยง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ไม่ให้แพร่ระบาดและสามารถออกมาตรการควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
ส่วนภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์
สั่งการให้ดำรงความเข้มข้นในการสกัดกั้น ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง
และการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย พืชผลการเกษตรและปศุสัตว์
ส่วนพื้นที่ตอนในซึ่ง หน่วยในสายงาน กอ.รมน.ให้เร่งขยายผลการจับกุมสู่ขบวนการนำพาและประสานกลไกกอ.รมน.จังหวัดในการตรวจสอบการใช้แรงงานตามสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "ทพ ROYA ติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน FOR COUNT กองทัพ ROYAL THAI AR ทัพบก ROY/ RMY พบก AR M"
error: Content is protected !!