วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

เข็มกลัด “ลูกโป่งหัวใจ คู่ เหลือง-ม่วง”

“พระราชินี”
ทรงออกแบบเข็มกลัด
พระราชทานกำลังใจ
ลูกโป่ง เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลและความสุข
ลูกโป่งรูปหัวใจ”สีเหลืองและสีม่วง”อัดเต็มไปด้วยกำลังใจจากเราทั้งสองส่งลอยไป
พระราชทานกำลังใจ ด้วยความรักและความห่วงใยต่อทุกๆท่าน ให้มีกำลังกายกำลังใจ
ที่จะเผชิญและผ่านพันวิกฤตต่างๆ
ทั้งนี้ เข็มกลัดพระราชทานกำลังใจ ที่สมเด็จพระราชินีฯ ทรงออกแบบ นั้น เป็นลูกโป่ง สีเหลือง สีประจำวันพระบรมราชสมภพ ของในหลวง และ สีม่วง สีประจำวันพระบรมราชสมภพ ของ พระราชินี
โดยมีความหมาย ระบุว่า ลูกโป่ง เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล และความสุข
ลูกโป่งรูปหัวใจ สีเหลืองและสีม่วง อัดเต็มไปด้วยกำลังใจจากเราทั้งสอง ส่งลอยไป
พระราชทานกำลังใจ ด้วยความรักและความห่วงใยต่อทุกๆ ท่าน ให้มีกำลังกาย กำลังใจ
ที่จะเผชิญและผ่านพันวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไปด้วยกัน
ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ และปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆ ทุกประการเทอญ”
ข่าวราชสำนัก ระบุเพิ่มเติม ว่า โดยมีความหมายคือ ลูกโป่งสีเหลือง หมายถึงกำลังใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะนำพาพสกนิกรให้มีกำลังใจที่เต็มเปี่ยม พร้อมลุกขึ้นสู้ เฉกเช่นลูกโป่งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า มีความหวังและก้าวข้ามผ่านไปพร้อมกัน ลูกโป่งสีม่วง แสดงถึงกำลังใจจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่อยู่เคียงข้างพสกนิกรในการต่อสู้กับวิกฤตของไวรัสโคโรนา 2019
ด้วยน้ำพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ทรงเย็บเข็มกลัดให้ติดกับถุงพระราชทานด้วยพระองค์เอง เพื่อไม่ให้เข็มกลัด “พระราชทานกำลังใจ” หลุดหรือแยกออกจากกัน
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
error: Content is protected !!