วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“รวมพลัง ล้างเมืองหาดใหญ่” “รถน้ำหวาน” แม่บ้าน ทบ. พล พัฒนา4

03 มิ.ย. 2021
248
“รวมพลัง ล้างเมืองหาดใหญ่”
“รถน้ำหวาน” แม่บ้าน ทบ.
พล พัฒนา4
นำน้ำหวาน เย็นๆชื่นใจ
มาสนับสนุน จิตอาสาฯ ที่ร่วม
ปฎิบัติการ “รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่”
Day#6
ทหาร จิตอาสาฯ จาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย(ศบภ.)กองพลพัฒนา 4 ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และ อบจ.สงขลา ปภ.12 ปฎิบัติการ “รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่” สู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่อง เป็นวันที่ 6 ในปฎิบัติการ ล้าง ฉีดพ่นน้ำยาผสมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อ COVID 19
โดยมี เจ้าหน้าที่ และภาคประชาชน ช่วยกันล้างทำความสะอาด บริเวณ ตรอก ซอก ซอยและหน้าบ้าน
โดยชุดปฏิบัติการ จำนวน 15 ชป. ชำระล้างเส้นทางหลักรวม 105 เส้นทาง ในห้วงวันเสาร์ที่ 29 พ.ค. ถึง เสาร์ที่ 5 มิ.ย.64 ห้วงเวลาตั้งแต่ 1500 – 2100 น.
error: Content is protected !!