วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ ยิง สลุตหลวง 21นัด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำการยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อ เวลา 12.00 น.
พร้อมกับกองทัพบก และกองทัพเรือ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
รั้ง
error: Content is protected !!