วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ช่วย วัว…ช่วย ชาวบ้าน

ทัพไทย ส่งทหารพัฒนา
ลงพื้นที่ 3 จ.ชายแดนใต้
ช่วยชาวบ้าน
ป้องกัน วัว ติดโรคลัมปี สกิน
พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ คอกวัว
“ผบ.นทพ.” สั่งช่วยครบวงจร
ตั้งแต่แจกจ่ายน้ำเชื้อ-ผสมเทียม-ให้ความรู้
-จ่ายวิตามินบำรุง-จัดตลาดนัดโค-ป้องกันโรค
พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.)สั่งการให้ สำนักงานพัฒนาภาค4​ (ส่วนหน้า) จัดประชุมหัวหน้าชุดฯ ประจำ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงให้กลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงโค นทพ.จำนวน 66 กลุ่มถึงแนวทางป้องกันโรคลัมปี สกิน ( Lumpy Skin Disease)
ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อเฉพาะในโค กระบือ
รวมทั้งได้จัด ชุดส่งเสริมอาชีพฯ ออกปฏิบัติงาน​ ที่บ้านโหนด ม.6 ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา​ โดยให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน ( Lumpy Skin Disease) ที่กำลังระบาดและชี้แจงแนวทางป้องกันโรค
เช่น ต้องกำจัดและป้องกันแมลงในพื้นที่โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หมั่นทำความสะอาดคอก และอุปกรณ์การเลี้ยง รวมทั้งกักกันสัตว์ตัวใหม่ก่อนนำเข้าพื้นที่และได้ทำการพ่นยาฆ่าแมลงกำจัดและป้องกันแมลงบริเวณคอกโค ตามนโยบาย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่มอบให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์วิกฤติ
ทั้งนี้ นทพ. ให้การช่วยเหลือชาวบ้านเกษตร เลี้ยงโค ตั้งแต่แจกจ่ายน้ำเชื้อ-ผสมเทียม-ให้ความรู้-จ่ายวิตามินบำรุง-จัดตลาดนัดโค-ป้องกันโรค
error: Content is protected !!