วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“ในหลวง-พระราชินีฯ” พระราชทานอาหาร เลี้ยง บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

03 มิ.ย. 2021
215
“ในหลวง-พระราชินีฯ”
พระราชทานอาหาร
เลี้ยง บุคลากรทางการแพทย์
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
ของ กองทัพเรือ
.
พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญอาหารพระราชทานมอบให้บุคลากรของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องทำงานตรากตรำในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงได้ทรงพระราชทานอาหารเครื่องปรุงสมุนไพรเพื่อสุขภาพซึ่งปรุงด้วยฝีพระหัตถ์ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ
โดย พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทาน และ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรีนิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประพัฒน์ศรี สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
error: Content is protected !!